+90 (216) 382 68 30

+90 (216) 382 68 30

TR
Anadolu Kulübü

Derneğimiz

 

“Büyük Dahi ATATÜRK’ ün emir ve direktifiyle; Türkiye Cumhuriyeti’ nin ilk kuruluş yıllarında tarih boyunca yaşayacak olan üç büyük Kurum olan:
1- Anadolu Ajansı,
2- Türkiye İş Bankası,
3- Anadolu Kulübü
hayata geçirilmiştir.

 

Üç değişik amacı gerçekleştirmek üzere kurulan dünden bugüne her geçen gün önemi artarak daha da kökleşen bu üç Kurum ilk isimleri aynı manaya gelen Anadolu ve Türkiye’dir.

Tarihi misyonu ve manevi değeri olan bu Kurumlar haberleşme, ekonomik ve sosyal alanlarda Türkiye(Anadolu)’ nin simgesi olmuşlardır.

Anadolu Ajansı Haberleşme alanında, Türkiye İş Bankası Ekonomik alanda lider ve örnek kurumlardır.

Anadolu Kulübü; Bir sivil toplum kuruluşu olarak Sosyal ve Medeni Hayatın Gelişme ve İhtiyaçlarının Sağlanması başta olmak üzere Sosyal ve Siyasal alanda lider ve örnek kurumdur.

Her üç Kurum; kuruldukları tarihte ne kadar gerekli ve önemli ise bugünde, gelecekte de daha fazla gerekli ve önemli olacaklardır.

Anadolu Kulübü’ nün ATATÜRK’ün direktifi ile kurulup, yaşatıldığının bir başka açık kanıtı da, yıllarca hükümetlerden resmen yardım görmüş olması ve bina kirasının Devlet Bütçesinden ödenmiş bulunmasıdır.

Kaldı ki; Anadolu Kulübü’ nün kurucuları ve ilk üyeleri ATATÜRK’ün en yakın çalışma arkadaşları, Bakanlar ve Milletvekilleri idi.