+90 (216) 382 68 30

+90 (216) 382 68 30

TR
Anadolu Kulübü

ANKARA MERKEZ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ANADOLU KULÜBÜ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Sayın Üyelerimiz,
Anadolu Kulübü Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.Nisan.2023 Pazar günü saat 11.00’ de
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere; Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri Şehit Mustafa Doğan
Caddesi No:60 Yıldızevler Mahallesi/Çankaya/Ankara adresinde bulunan Salonda çoğunluk sağlanamadığından
yapılmamıştır.
Tüzük gereğince, ikinci toplantı 04.Haziran.2023 Pazar günü saat 11.00’da aynı adreste çoğunluk
aranmaksızın yapılacaktır.
DUYURULUR VE TEŞRİFLERİNİZİ RİCA EDERİZ.

SAYGILARIMIZLA,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

G Ü N D E M:
1- Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
2- Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
4- 2020-2021-2022 Yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporunun
Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü,
5- 2020 - 2021 ve 2022 Yıllarına Ait Bilanço ve Gelir(Gider) Hesaplarının Görüşülmesi ve Kabulü,
6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası,
7- 2023 - 2024 ve 2025 Yıllarına Ait Tahmini Bütçelerin ve Bütçe Talimatlarının İncelenmesi ve Kabulü,
8- Dernek İçin Gerekli Taşınmaz Malları satın almak, bina veya tesis inşa etmek, kira sözleşmesi
yapmak için Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,
9- Kulübümüzün Yıllık Aidat Miktarının;
a- 2023 Yılı, 2024 Yılı, 2025 Yılı ve Sonraki Yıllar için Aidat miktarının,
Tespit ve Tahsil Edilmesi Konularının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
10- Seçimlerin Yapılması;
a- Yeteri Kadar Oy Tasnif ve Sayım Komisyonunun Seçilmesi,
b- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi,
10- Dilek ve Temenniler... Kapanış.