TR
Anadolu Kulübü

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Sayın Üyelerimiz,
Anadolu Kulübü Büyükada Şubesi’nin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Şubat 2023
Cumartesi günü saat 11.00’de, 23 Nisan caddesi No:44 Büyükada / İstanbul adresinde, kulüp
binasında yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 19 Şubat 2023 Pazar günü yine saat 11.00’de
aynı adreste çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.
Duyurulur.

                                                                                                        Şube Yönetim Kurulu

G Ü N D E M :
1- Açılış ve Başkanlık Divan Seçimi,İstiklal Marşı, Saygı Duruşu,
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
3- 2020-2021-2022 yıllarına ait Bilanço, Gelir-Gider hesaplarının görüşülmesi ve kabulü
4- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
5- 2023-2024-2025 yıllarına ait Tahmini Bütçelerin incelenmesi ve kabulü
6- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi,
7- Dilek ve Temenniler ve Kapanış.